معاونت آموزش
مقاله علمی: قواعد احراز ظهور از منظر شیخ انصاری
مقالع علمی:قواعد احراز ظهور از منظر شیخ انصاری

چکیده
فهم روشمند قرآن و روایات، دغدغه همیشگی فقها بوده است که قواعد کشف معنا از کلیدی‌ترین عوامل فهم معنا است. چه در گزاره‌ها، فراوان از ‌آن استفاده شده است. قرائن نیز به دلیل جانشینی از دلالت وضعی الفاظ، دارای نقش مهمی در فهم معنای کلام است. از دیگر‌سو، شیخ انصاری به عنوان یکی از برجسته‌ترین فقها، فراوان به استظهار از آیات و روایات پرداخته است که ضرورت بررسی دارد. این نوشتار با هدف ارائه قواعد و قرائن فهم ادله و با روش توصیفی- تحلیلی کوشیده است تا به استخراج، تبویب و تحلیل مبانی استظهاری ایشان دست یابد. دلیل نگارش این نوشتار، مشکل تعدد فهم از یک متن است که ناشی از عدم توجه به این نکات است. بنابراین پرسش بنیادین، آن‌که چگونه می‌توان به فهم صحیح ادله دست یافت؟ که ابتدا با بررسی اصل‌اولی حاکم بر مساله، به ذکر انواع قواعد و قرائن کشف معنا و مراد پرداخته است. مهم‌‌ترین آن‌ها در نگاه ایشان عبارتند از فهم مفردات، قواعد علم صرف و نحو، قرائن سیاق، وحدت سیاق، مورد، مقابله، اصیل، سوال، علت، تناسب و غلبه و لوازم و قواعد کشف مراد، شامل اصول لفظیه. نتیجه این پژوهش در حوزه استنباط و استظهار از ادله لفظیه، کاربرد آشکار دارد.
کلیدواژه
قواعد، قرائن، استظهار، کشف معنا، شیخ انصاری، کشف مراد.    
 
دانش پژوه:مجتبی گلی زادهت
ذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت مقاله،  نام خود ، جیمیل  یا شماره ای را که به وسیله آن در شبکه های اجتماعی (ایتا، ووو) عضو هستید با ذکر نام شبکه  و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

آخرین اخبار

همایش در مسیر فقاهت (ویژه داوطلبان ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار ع )

سخنان ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در همایش در مسیر فقاهت 3 ویژه طلاب جدیدالورود سطوح عالی ... ادامه مطلب ...

اهمیت روز قدس

اطلاعیه معاونت آموزش ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها