اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
اعیاد شعبانیه تبریک و تهنیت باد
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

لوح های پژوهشی

 - * ارزش انتظار فرج
* ترس از شبیخون پروردگار
* فقه و ثقلین
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش اول)
* شرط متأخر (بخش اول)
* حسن ظاهر در اثبات عدالت
* زمینه سازی امام حسن عسکری علیه السلام برای دوران غیبت
شماره : شماره 20 سال سوم مهرماه 1398
* ارزش انتظار فرج
* ترس از شبیخون پروردگار
* فقه و ثقلین
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش اول)
* شرط متأخر (بخش اول)
* حسن ظاهر در اثبات عدالت
* زمینه سازی امام حسن عسکری علیه السلام برای دوران غیبت
خواندن بیشتر...
 - * اگر مردم می‌دانستند ...
* رابطه علم و عمل با نفس
* تبیین احتمالات چگونگی تعلق حق فقرا به مال زکوی 
در کلام محقق نائینی رحمة الله علیه
* حکومت تکذیبیه
* بررسی وثاقت سکونی
*حجیت عام پس از تخصیص (بخش دوم)
* سیره عزادری آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمة الله علیه
* اگر مردم می‌دانستند ...
* رابطه علم و عمل با نفس
* تبیین احتمالات چگونگی تعلق حق فقرا به مال زکوی
در کلام محقق نائینی رحمة الله علیه
* حکومت تکذیبیه
* بررسی وثاقت سکونی
*حجیت عام پس از تخصیص (بخش دوم)
* سیره عزادری آیت الله العظمی فاضل لنکرانی رحمة الله علیه
خواندن بیشتر...
 - * وظیفه مؤمنین درباره «غدیر»
* اوصاف شیعیان
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص (بخش دوم)
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی رحمة الله علیه (بخش دوم) 
* حجیت احادیث مضمره با تأکید بر اعتبار سنجی مضمرات سماعه
* حجیت عام پس از تخصیص (بخش اول)
* بایسته‌های تبلیغ غدیر
شماره : شماره 18 سال دوم مردادماه 1398
* وظیفه مؤمنین درباره «غدیر»
* اوصاف شیعیان
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص (بخش دوم)
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی رحمة الله علیه (بخش دوم)
* حجیت احادیث مضمره با تأکید بر اعتبار سنجی مضمرات سماعه
* حجیت عام پس از تخصیص (بخش اول)
* بایسته‌های تبلیغ غدیر
خواندن بیشتر...
 - * شرایط کمال عقل
* جایگاه امام در جامعه اسلامی
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه)(بخش اول
* بررسی كتاب على بن جعفر
* بررسی ادوات عموم (بخش سوم، نکره در سیاق نفی)
* سلام بر امام رئوف
شماره : شماره 17 سال دوم تیر ماه 1398
* شرایط کمال عقل
* جایگاه امام در جامعه اسلامی
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه)(بخش اول
* بررسی كتاب على بن جعفر
* بررسی ادوات عموم (بخش سوم، نکره در سیاق نفی)
* سلام بر امام رئوف
خواندن بیشتر...
 - *برکات حضور مستمر در مسجد
* شباهت با رسول اللّه
* ادله اثبات ولايت فقيه (بخش پایانی، موانع احتمالی 2)
* تأملی در  نظر آخوند (ره) درباره استصحاب کلي قسم دوم توسط استاد قائینی حفظ‌ الله 
*فطحیه از نگاه اندیشمندان علم رجال
* بررسی ادوات عموم (بخش دوم لفظ «ال»)
* ظهور مجدد بنی امیه در حجاز
شماره : شماره 16 سال دوم خرداد ماه 1398
*برکات حضور مستمر در مسجد
* شباهت با رسول اللّه
* ادله اثبات ولايت فقيه (بخش پایانی، موانع احتمالی 2)
* تأملی در نظر آخوند (ره) درباره استصحاب کلي قسم دوم توسط استاد قائینی حفظ‌ الله
*فطحیه از نگاه اندیشمندان علم رجال
* بررسی ادوات عموم (بخش دوم لفظ «ال»)
* ظهور مجدد بنی امیه در حجاز
خواندن بیشتر...
 - *شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
شماره : شماره 15 سال دوم اردیبهشت ماه 1398
*شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
خواندن بیشتر...
 - *ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
شماره : شماره 14 سال دوم فروردین ماه 1398
*ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
خواندن بیشتر...
 - *فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
شماره : شماره 13 سال دوم اسفند ماه 1397
*فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
خواندن بیشتر...
 - *نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت  فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
شماره : شماره 12 سال دوم بهمن ماه 1397
*نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
خواندن بیشتر...
 - *شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
*شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
خواندن بیشتر...