معرفي انتشارات جديد مرکز
معرفي انتشارات جديد مرکز
معرفي انتشارات جديد مرکز
معرفي انتشارات جديد مرکز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

آخرین کتاب ها

مکاسب محرّمه (جلد دوم) -
خواندن بیشتر...

مکاسب محرّمه (جلد دوم)

زبان : فارسی مؤلف : محمّدجواد فاضل لنکراني موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ تقرير و تنظيم : محسن برهان مجرد، محسن بوالحسني
مکاسب محرّمه (جلد اوّل) -
خواندن بیشتر...

مکاسب محرّمه (جلد اوّل)

زبان : فارسی مؤلف : محمّدجواد فاضل لنکراني موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ تقرير و تنظيم : محسن برهان مجرد، محسن بوالحسني
آيين کيفرى اسلام(جلد سوم) -
خواندن بیشتر...

آيين کيفرى اسلام(جلد سوم)

زبان : فارسی مؤلف : حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنکراني(قدّس سرّه) موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ تقرير و تنظيم : اکبر ترابى
آيين کيفرى اسلام(جلد دوم) -
خواندن بیشتر...

آيين کيفرى اسلام(جلد دوم)

زبان : فارسی مؤلف : حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنکراني(قدّس سرّه) موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ تقرير و تنظيم : اکبر ترابى
آيين کيفرى اسلام(جلد اوّل) -
خواندن بیشتر...

آيين کيفرى اسلام(جلد اوّل)

زبان : فارسی مؤلف : حضرت آيت الله العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنکراني(قدّس سرّه) موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ تقرير و تنظيم : اکبر ترابى
موسوعة أحکام الأطفال وأدلّتها / ج7 - اين کتاب موسوعه‌اي است 8 جلدي،‌که حاوي احکام فقهي و تربيتي اطفال مي‌باشد.
ابحاث اين کتاب بر اساس مراحل و تطوّرات تکاملي اطفال سازمان يافته است.
پژوهش حاصل مي‌کوشد تا احکام اطفال را بر طبق مراحل ذيل مورد بررسي قرار دهد.
1ـ مرحله پيش از تولد
از آن جايي که پدر و مادر، 2 شخصيّت تأثير‌گذار بر روح و جسم کودک مي‌باشند در اين مرحله از مسائلي که لازم است قبل از ازدواج و در ايّام بارداري مورد توجّه قرار گيرد، بحث شده است. مانند:
الف) توجّه به امور معنوي، صفات نيکو،...
ب) نکات لازم در امر ازدواج (اصالت خانوادگي، هم کف بودن...)
ج) تغذيه مناسب (مخصوصاً در ايام بارداري)
2ـ مرحله بعد از تولد تا سن 2 سالگي
احکامي مانند شيرخوارگي، حضانت،... از مسائل اين دوران مي‌باشد.
3ـ مرحله آغاز کودکي (2 ـ 6 سالگي)
اين مرحله در بردارنده احکام نفقه طفل است.
4ـ مرحله طفوليت (6 ـ 8 سالگي)
مسائلي از قبيل ولايت آباء و اجداد در تربيت اولاد، ولايت آنها در ازدواج و طلاق، احکام مطرح شده اين مرحله مي‌باشد.
5ـ مرحله تمييز جزئي
اين مرحله در بردارنده احکام عبادت طفل است.
6ـ مرحله تمييز کامل
تصرفات طفل مانند خريد، فروش، اجاره، عاريه، مسائل تشکيل دهنده اين بخش مي‌باشند.
7ـ مرحله رشد و کمال
در اين مرحله نيز به بلوغ و احکام مترتب بر آن، ديه، شهادت، تعزيرات و احکامي از اين قبيل پرداخته شده است.
اين کتاب موسوعه‌اي است 8 جلدي،‌که حاوي احکام فقهي و تربيتي اطفال مي‌باشد.
ابحاث اين کتاب بر اساس مراحل و تطوّرات تکاملي اطفال سازمان يافته است.
پژوهش حاصل مي‌کوشد تا احکام اطفال را بر طبق مراحل ذيل مورد بررسي قرار دهد.
1ـ مرحله پيش از تولد
از آن جايي که پدر و مادر، 2 شخصيّت تأثير‌گذار بر روح و جسم کودک مي‌باشند در اين مرحله از مسائلي که لازم است قبل از ازدواج و در ايّام بارداري مورد توجّه قرار گيرد، بحث شده است. مانند:
الف) توجّه به امور معنوي، صفات نيکو،...
ب) نکات لازم در امر ازدواج (اصالت خانوادگي، هم کف بودن...)
ج) تغذيه مناسب (مخصوصاً در ايام بارداري)
2ـ مرحله بعد از تولد تا سن 2 سالگي
احکامي مانند شيرخوارگي، حضانت،... از مسائل اين دوران مي‌باشد.
3ـ مرحله آغاز کودکي (2 ـ 6 سالگي)
اين مرحله در بردارنده احکام نفقه طفل است.
4ـ مرحله طفوليت (6 ـ 8 سالگي)
مسائلي از قبيل ولايت آباء و اجداد در تربيت اولاد، ولايت آنها در ازدواج و طلاق، احکام مطرح شده اين مرحله مي‌باشد.
5ـ مرحله تمييز جزئي
اين مرحله در بردارنده احکام عبادت طفل است.
6ـ مرحله تمييز کامل
تصرفات طفل مانند خريد، فروش، اجاره، عاريه، مسائل تشکيل دهنده اين بخش مي‌باشند.
7ـ مرحله رشد و کمال
در اين مرحله نيز به بلوغ و احکام مترتب بر آن، ديه، شهادت، تعزيرات و احکامي از اين قبيل پرداخته شده است.
خواندن بیشتر...

موسوعة أحکام الأطفال وأدلّتها / ج7

زبان : عربي مؤلف : جمع من المحققين موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
قاعدة التسامح في أدلّة السنن/2 - فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند. 
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.
فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند.
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.
خواندن بیشتر...

قاعدة التسامح في أدلّة السنن/2

زبان : عربي مؤلف : علي السعيدی موضوع : قواعد فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
قاعدة التسامح في أدلّة السنن/1 - فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند. 
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.
فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند.
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.
خواندن بیشتر...

قاعدة التسامح في أدلّة السنن/1

زبان : عربي مؤلف : علي السعيدی موضوع : قواعد فقهی در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
سلسله نشست‌هاى علمى مرکز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) (مجموعه هفتم) - یکی از برنامه‌های معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای معرّفي انديشه‌هاي اسلامي، و گسترش فضاي نوآوري و دانش‌افزايي، و فراهم نمودن زمینه تضارب افکار، برگزاري نشست‌هاي علمي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است؛ امری که همواره مورد توصیه ریاست فرهیخته مرکز، حضرت آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) بوده و به لطف خدا با استقبال شايسته فضلا و دانش‌پژوهان همراه گشته است. 
آن‌چه در این مجلد به پیشگاه مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود گزارش‌هایی از پنج نشست علمي زیر اين مرکز است: بررسی فقهی – حقوقی استقلال قاضی، توضیح منطقه الفراغ، بررسی فقهی بانک محرمیت، بررسی فقهی زیارت از دیدگاه مذاهب اسلامی، تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی.
یکی از برنامه‌های معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای معرّفي انديشه‌هاي اسلامي، و گسترش فضاي نوآوري و دانش‌افزايي، و فراهم نمودن زمینه تضارب افکار، برگزاري نشست‌هاي علمي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است؛ امری که همواره مورد توصیه ریاست فرهیخته مرکز، حضرت آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) بوده و به لطف خدا با استقبال شايسته فضلا و دانش‌پژوهان همراه گشته است.
آن‌چه در این مجلد به پیشگاه مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود گزارش‌هایی از پنج نشست علمي زیر اين مرکز است: بررسی فقهی – حقوقی استقلال قاضی، توضیح منطقه الفراغ، بررسی فقهی بانک محرمیت، بررسی فقهی زیارت از دیدگاه مذاهب اسلامی، تأملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی.
خواندن بیشتر...

سلسله نشست‌هاى علمى مرکز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) (مجموعه هفتم)

زبان : فارسی موضوع : متفرقه در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
سلسله نشست‌هاى علمى مرکز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) (مجموعه ششم) - یکی از برنامه‌های معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای معرّفي انديشه‌هاي اسلامي، و گسترش فضاي نوآوري و دانش‌افزايي، و فراهم نمودن زمینه تضارب افکار، برگزاري نشست‌هاي علمي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است؛ امری که همواره مورد توصیه ریاست فرهیخته مرکز، حضرت آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) بوده و به لطف خدا با استقبال شايسته فضلا و دانش‌پژوهان همراه گشته است. 
آن‌چه در این مجلد به پیشگاه مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود گزارش‌هایی از چهار نشست علمي زیر اين مرکز است: نظریه های نظام سیاسی در فقه سیاسی، مردم و تشکیل حکومت اسلامی، فقه دفاع و امنیت، حکم حکومتی و قانون.
یکی از برنامه‌های معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای معرّفي انديشه‌هاي اسلامي، و گسترش فضاي نوآوري و دانش‌افزايي، و فراهم نمودن زمینه تضارب افکار، برگزاري نشست‌هاي علمي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است؛ امری که همواره مورد توصیه ریاست فرهیخته مرکز، حضرت آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) بوده و به لطف خدا با استقبال شايسته فضلا و دانش‌پژوهان همراه گشته است.
آن‌چه در این مجلد به پیشگاه مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود گزارش‌هایی از چهار نشست علمي زیر اين مرکز است: نظریه های نظام سیاسی در فقه سیاسی، مردم و تشکیل حکومت اسلامی، فقه دفاع و امنیت، حکم حکومتی و قانون.
خواندن بیشتر...

سلسله نشست‌هاى علمى مرکز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) (مجموعه ششم)

زبان : فارسی موضوع : متفرقه در تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸