{TopMenu}
دروس استاد معظم حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در سال تحصيلی 1400-1399
دروس استاد معظم حضرت آيت الله فاضل لنکراني(دامت برکاته) در سال تحصيلی 1400-1399
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
تازه های نشر
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

موسوعةُ أحكام الأطفال و ادلتها / ج2

موسوعةُ أحكام الأطفال و ادلتها / ج2

موسوعةُ أحكام الأطفال الجزء الثاني

الفصل السادس
في ولاية الوكيل

المبحث الأوّل : معنى الوكالة وذكر الأقوال فيها

المبحث الثاني : أدلّة هذا الحكم

المبحث الثالث : ولاية الوكيل عند الجمهور من أهل السنّة

أ ـ المالكيّة

ب ـ الحنابلة

ج ـ الحنفيّة

د ـ الشافعيّة

الفصل السابع
في ما يترتّب على نكاح الصغيرين

المبحث الأوّل : التوارث بين الصغيرين

المبحث الثاني : من عليه المهر

رأي بعض أهل السنّة في ضمان الأب ، المهر:

المبحث الثالث : الحرمة بالمصاهرة

الثالث : الأخبار الكثيرة:

المبحث الرابع : عدم جواز وطء الزوجة قبل التسع

آراء فقهاء أهل السنّة في جواز وطء الصغيرة قبل التسع

أ ـ الحنفيّة

ب ـ المالكيّة

ج ـ الحنابلة

د ـ الشافعيّة

المبحث الخامس : حكم نفقة الزوجة الصغيرة

الثاني: الأخبار:

أدلّة هذا القول

المبحث السادس : حكم عدة الصغيرة في الطلاق

المبحث السابع : عدم الولاية على الطلاق

فرع

الفصل الثامن
في النظر إلى الصبيّ والصبيّة ولمسهما وتقبيلهما

المبحث الأوّل : النظر إلى جسد الصبيّة والصبيّ وعورتهما

ب : نظر المرأة إلى الصغير

هـ: نظر المميّز إلى عورة الرجل أو المرأة

المبحث الثاني : لمس الصبيّة والصبيّ

المبحث الثالث : تقبيل الرجل الصبيّة والمرأة للصبيّ

المطلب الأوّل : تقبيلهما قبل أن يأتي عليهما ستّ سنين

أدلّة هذا الحكم

المطلب الثاني : تقبيلها بعد أن يأتي عليها ستّ سنين

الفصل التاسع
في ولاية الأب والجدّ على أموال الصغار

المبحث الأوّل : ثبوت ولاية الأب والجدّ على الأموال وأدلّتها

إيراد المحقّق الاصفهاني والجواب عنه

إيراد المحقّق الإيرواني والسيّد الخوئي والجواب عنهما

«الولاية على أموال الصغار عند فقهاء أهل السنّة»

المبحث الثاني : تعميم الولاية للأجداد كلّهم

المطلب الأوّل : عدم اختصاص الولاية بالجدّ الداني

الإيراد على الاستدلال والجواب عنه

إيضاحٌ

أدلّة قول الثاني

اشتراط العدالة في الولاية على الأموال ، عند بعض أهل السنّة

المبحث الرابع : ولاية الوصيّ على أموال الصغار

المبحث الخامس : نفوذ تصرفات الوكيل على أموال الصغار

الفصل العاشر
في ولاية الحاكم ، والقاضي
وعدول المؤمنين على أموال الصغار

المبحث الأوّل : ولاية الحاكم

المبحث الثاني :
اعتبار المصلحة في تصرّفات الحاكم وأمينه

الثاني : النصوص ـ :

المبحث الثالث : ولاية القضاة

تمهيد

المبحث الرابع : ولاية عدول المؤمنين

المبحث الخامس : شرائط ولاية عدول المؤمنين

الباب الخامس

في بيان موارد تصرّف الأولياء

الفصل الأوّل
في البيع والشراء والاتّجار والمصالحة

بمال الصبيّ

المبحث الأوّل : البيع والشراء والاتّجار بمال الصبيّ

آراء فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة

أ ـ الحنفيّة

ب ـ الشافعيّة

ج ـ المالكيّة

د ـ الحنابلة

المبحث الثاني :
الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار

الطعام والتمر»(1) .

يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً» الحديث(1) .

آراء فقهاء أهل السنّة في اختلاف الوصيّ مع الصغير

المبحث الثالث : المصالحة بمال الطفل

أدلّة جواز المصالحة بمال الطفل

عدم تبرئة ذمّة من عليه الحقّ

حكم المصالحة بمال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة

الفصل الثاني
في الاُمور التي هي من شؤون الاتّجار

المبحث الأوّل : المضاربة والإبضاع بمال اليتيم

أدلّة هذين الحكمين

يتّجر به»(1) .

المضاربة والإبضاع بمال الصبيّ عند أهل السنّة

فرع :

المبحث الثاني : الرهن والارتهان والإقراض والاقتراض

أدلّة جواز رهن مال الصّبي

الارتهان للصغير

اشتراط كون الرهن مساوياً لمال الصغير أو أزيد

آراء فقهاء أهل السنّة في المسائل التي تقدّمت

أ ـ الحنفيّة

ب ـ الحنابلة

ج ـ الشافعيّة

د ـ المالكيّة

اقتراض الوليّ من مال الصبيّ

أدلّة جواز اقتراض الوليّ من مال الصبيّ

عدم جواز الاقتراض من مال الصبيّ

اقتراض الوليّ من مال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة

المبحث الثالث : إيداعُ(1) مال الصبيّ وعاريته

أدلّة جواز إيداع مال الصبيّ

الإيداع والعارية في مال الصبيّ عند فقهاء أهل السنّة

إيضاح

الفصل الثالث
في إجارة الوليّ الصبيّ أو ماله

المبحث الأوّل : إجارة الوليّ نفس الصبيّ

جواز فسخ الصبيّ بعد بلوغه ورشده

عدم جواز فسخ الصبيّ بعد بلوغه ورشده

أدلّة هذا القول

المبحث الثاني : إجارة الوليّ ما يملكه الصبيّ

فرع

إجارة الوليّ نفس الصبيّ أو ماله عند فقهاء أهل السنّة:

أ : الشافعيّة

ب : الحنفيّة

ج : الحنابلة

د : المالكيّة

المبحث الثالث : جواز أخذ الاُجرة من مال الطفل

المقام الأوّل: أن يكون المتولّي فقيراً

أدلّة جواز أخذ الوليّ اُجرة المثل

المقام الثاني: أن يكون الوليّ غنيّاً

المناقشة في الاستدلال بالآية

المناقشة في الاستدلال بالموثّقة

جواز أخذ الاُجرة

أدلّة جواز أخذ الاُجرة مع الغنى

اُمور هامّة ينبغي ذكرها

آراء فقهاء أهل السنّة في جواز أخذ الاُجرة من مال الطفل:

أ ـ الحنفيّة

ب ـ الشافعيّة

ج ـ الحنابلة

د ـ المالكيّة

الفصل الرابع
في استيفاء حقوق الطفل

تمهيد

المبحث الأوّل : استيفاء حقّ الشفعة

أدلّة استيفاء حق الشفعة للصبيّ

للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ

ليس للصبي أخذ الشفعة بعد البلوغ

أخذ الوليّ الشفعة عند فقهاء أهل السنّة

أ ـ الشافعيّة

ب ـ المالكيّة

ج ـ الحنفيّة

د ـ الحنابلة

المبحث الثاني : استيفاء حقّ الخيار للصبيّ

أدلّة ثبوت حقّ الخيار للصبيّ

ثبوت الخيار للوليّ في حال كونه موجباً وقابلاً باعتبارين

القول الثالث: ـ ولعلّه هو الأقوى  ـ التوقّف في المسألة

فرع

استيفاء حقّ الخيار عند فقهاء أهل السنّة

المبحث الثالث : الولاية على القبول والقبض في الهبة

أدلّة جواز الهبة بالمعاطاة 

إيضاح

قبول الوليّ الهبة والهدية للصبي

فرع

آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة

المطلب الثاني : الولاية على قبض الهبة

أدلّة قبض الوليّ الهبة للصبيّ

اشتراك الصدقة والهبة في القبض

فروع

آراء فقهاء أهل السنّة في الولاية على قبض الهبة

أ ـ الحنفيّة

ب ـ الحنابلة

ج ـ الشافعيّة

د ـ المالكيّة

المبحث الرابع :
الولاية على القبض في الوقف على الأطفال

أدلّة هذا الحكم

أدلّة عدم اعتبار قصد القبض عن الصبيّ

فرع

الولاية على القبول والقبض في الوقف عند أهل السنّة

ب ـ الولاية على القبض

المبحث الخامس : الولاية على قبول الوصيّة(1) للصغير

الولاية على القبول في الوصيّة للصغير عند فقهاء أهل السنّة

الفصل الخامس
في الوصية بالولاية

تمهيد

المبحث الأوّل : تعريفها وأركانها

أ ـ تعريفها

ب ـ أركانها

إيضاح

المبحث الثاني :
ولاية الأب والجدّ في الوصيّة بأُمور أولادهم

أدلّة جواز الوصيّة بالولاية

فرع

آراء فقهاء أهل السنّة في الوصيّة بالولاية

أ ـ الشافعيّة

ب ـ الحنفيّة

ج ـ الحنابلة

د ـ المالكيّة

إيضاح

المبحث الثالث : ولاية الوصيّ في المقام

أدلّة الصورة الاُولى

عدم جواز الوصيّة بالولاية:

إطلاق الوصيّة

جواز الوصيّة بالولاية

آراء فقهاء أهل السنّة في الوصية بالولاية من الوصيّ

المبحث الرابع :

عدم ولاية الحاكم على الوصية بالولاية

أدلّة عدم جواز الوصيّة بالولاية للحاكم

فرع

إيضاح

المبحث الخامس : عدم تولّي الاُمّ الوصيّة بالولاية

فرع

آراء فقهاء أهل السنّة في الوصية بالولاية للاُمّ

المبحث السادس : نصب القيّم مع وجود الجدّ

أدلّة هذا الحكم

بطلان الوصيّة في زمان ولاية الجدّ

صحّة الوصيّة في الثلث

آراء فقهاء أهل السنّة في نصب القيّم مع وجود الجدّ

المبحث السابع :

الطرق المعتبرة لإثبات الوصيّة بالولاية

إثباتها عند عدم الاختلاف

إثبات الوصيّة بالولاية بالكتابة

فرع : حكم الوصيّة التي سجّلت في الشريط أو غيره

إثبات الوصيّة بالولاية مع اختلاف الورثة

فرع : يستحبّ الإشهاد على الوصيّة

إثبات الوصيّة بالولاية عند أهل السنّة

المبحث الثامن : الرجوع عن الوصيّة أو استبدالها

المطلب الأوّل : رجوع الموصي عن الوصيّة

أدلّة جواز الرجوع من الوصيّة

أدلّة جواز ردّ الوصيّة للوصيّ

فذاك إليه»(1) .

المطلب الثالث : موارد عدم جواز ردّ الوصيّة فيها

تمهيد

المبحث التاسع : كون الوصيّ أميناً

أدلّة عدم ضمان الوصيّ

فرع

المبحث العاشر : الحاكم وصيّ لمن لا وصيّ له

آراء فقهاء أهل السنّة في المقام

أ ـ الشافعيّة

ب ـ الحنابلة

ج ـ الحنفيّة

د ـ المالكيّة

المبحث الحادي عشر : فروع حول الوصيّة للحمل

الوقف على الحمل عند أهل السنّة

شناسنامه کتاب
موسوعةُ أحكام الأطفال و ادلتها / ج2 - اين کتاب موسوعه‌اي است 8 جلدي،‌که حاوي احکام فقهي و تربيتي اطفال مي‌باشد.
ابحاث اين کتاب بر اساس مراحل و تطوّرات تکاملي اطفال سازمان يافته است.
پژوهش حاصل مي‌کوشد تا احکام اطفال را بر طبق مراحل ذيل مورد بررسي قرار دهد.
1ـ مرحله پيش از تولد
از آن جايي که پدر و مادر، 2 شخصيّت تأثير‌گذار بر روح و جسم کودک مي‌باشند در اين مرحله از مسائلي که لازم است قبل از ازدواج و در ايّام بارداري مورد توجّه قرار گيرد، بحث شده است. مانند:
الف) توجّه به امور معنوي، صفات نيکو،...
ب) نکات لازم در امر ازدواج (اصالت خانوادگي، هم کف بودن...)
ج) تغذيه مناسب (مخصوصاً در ايام بارداري)
2ـ مرحله بعد از تولد تا سن 2 سالگي
احکامي مانند شيرخوارگي، حضانت،... از مسائل اين دوران مي‌باشد.
3ـ مرحله آغاز کودکي (2 ـ 6 سالگي)
اين مرحله در بردارنده احکام نفقه طفل است.
4ـ مرحله طفوليت (6 ـ 8 سالگي)
مسائلي از قبيل ولايت آباء و اجداد در تربيت اولاد، ولايت آنها در ازدواج و طلاق، احکام مطرح شده اين مرحله مي‌باشد.
5ـ مرحله تمييز جزئي
اين مرحله در بردارنده احکام عبادت طفل است.
6ـ مرحله تمييز کامل
تصرفات طفل مانند خريد، فروش، اجاره، عاريه، مسائل تشکيل دهنده اين بخش مي‌باشند.
7ـ مرحله رشد و کمال
در اين مرحله نيز به بلوغ و احکام مترتب بر آن، ديه، شهادت، تعزيرات و احکامي از اين قبيل پرداخته شده است.

موسوعةُ أحكام الأطفال و ادلتها / ج2

اين کتاب موسوعه‌اي است 8 جلدي،‌که حاوي احکام فقهي و تربيتي اطفال مي‌باشد.
ابحاث اين کتاب بر اساس مراحل و تطوّرات تکاملي اطفال سازمان يافته است.
پژوهش حاصل مي‌کوشد تا احکام اطفال را بر طبق مراحل ذيل مورد بررسي قرار دهد.
1ـ مرحله پيش از تولد
از آن جايي که پدر و مادر، 2 شخصيّت تأثير‌گذار بر روح و جسم کودک مي‌باشند در اين مرحله از مسائلي که لازم است قبل از ازدواج و در ايّام بارداري مورد توجّه قرار گيرد، بحث شده است. مانند:
الف) توجّه به امور معنوي، صفات نيکو،...
ب) نکات لازم در امر ازدواج (اصالت خانوادگي، هم کف بودن...)
ج) تغذيه مناسب (مخصوصاً در ايام بارداري)
2ـ مرحله بعد از تولد تا سن 2 سالگي
احکامي مانند شيرخوارگي، حضانت،... از مسائل اين دوران مي‌باشد.
3ـ مرحله آغاز کودکي (2 ـ 6 سالگي)
اين مرحله در بردارنده احکام نفقه طفل است.
4ـ مرحله طفوليت (6 ـ 8 سالگي)
مسائلي از قبيل ولايت آباء و اجداد در تربيت اولاد، ولايت آنها در ازدواج و طلاق، احکام مطرح شده اين مرحله مي‌باشد.
5ـ مرحله تمييز جزئي
اين مرحله در بردارنده احکام عبادت طفل است.
6ـ مرحله تمييز کامل
تصرفات طفل مانند خريد، فروش، اجاره، عاريه، مسائل تشکيل دهنده اين بخش مي‌باشند.
7ـ مرحله رشد و کمال
در اين مرحله نيز به بلوغ و احکام مترتب بر آن، ديه، شهادت، تعزيرات و احکامي از اين قبيل پرداخته شده است.
خواندن بیشتر...
زبان : عربي مؤلف : گروه مؤلفان موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۰/۱۲/۲۲