مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)جدیدترین مطالب سایتhttp://www.markazfeqhi.ir/مراسم توديع و معارفه معاونت محترم پژوهشمراسم توديع جناب آقاي دکتر محمد مهدي مقدادي و معارفه جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ محمد جعفر طبسيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/news/6963/<description/><link>http://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6959/</link></item><item><title>گزيده فرمايشات مرجع فقيد جهان تشيع؛ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سره الشريف)http://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6958/گزيده فرمايشات مرجع فقيد جهان تشيع؛ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سره الشريف)http://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6957/تسليت شهادت امام حسين(ع) و اصحاب باوفايشhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6956/رکن اول انقلابی بودن این است که نگاه‌ ما به دین یک نگاه سطحی نباشدبیانات حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در مراسم افتتاحیه دروس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) 96/6/22http://www.markazfeqhi.ir/main/news/6960/آغاز دروس حضرت آيت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني(دامت برکاته)http://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6944/مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 97-96 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 97-96 مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) زمان: چهارشنبه 22 شهریور ماه 1396 . ساعت 10:30 صبحhttp://www.markazfeqhi.ir/main/news/6943/فضايل «علم» در نگاه امام المتقين حضرت علی(علیه السلام)؛ گفتاری از مرجع فقيدبه مناسبت شهادت جانگداز اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(علیه السلام) و دهمين سالروز رحلت حضرت آية الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)، گفتاری از ايشان تقديم می شودhttp://www.markazfeqhi.ir/main/news/6929/معرفي انتشارات جديد مرکزhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/6867/