مرکز فقهی مشهد
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

(سه برابر ظرفیت)
ليست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98 مرکز فقهي مشهد

(سه برابر ظرفیت)


عرب

سعید

کاظمی

سیدمحمدعلی

امانی

مهدی

تاجی

حسن

خانی

محمد

برکات

علی

یرسندی

سیدمحدسجاد

خنده ریش

محمد

بذرافشان

بهنام

رادمرد

محمدجواد

نیکخو

امیر

حسینی

سید محسن

برزویی

مجتبی

مهیمنی

علیرضا

رضاپور

صادق

اسداللهی

محمد

خانی

احسان

وطن خواه

محمدصادق

شیرازیان

سید صالح

پالیز

رضا

زرقانی

سید محمد

شورگشتی

رضا

کرانی

امین

جوادی ارته چشمه

مهدی

زحمتکشی

علیرضا

حسینی

سید جمال

صبوریانی

هاشم

پارسا

علی

مجتبوی

سیدمعین

عزیزی

مهدی

غفاریان

مهدی

شمعدانی

عباس

سیاح خراسانی

احمد

ذبیحی

سیدامیرمحمد

مطهری مقدم

محمد

شاد

مجتبی

صدیقی

هادی

موسوی

سیدجواد

کاریزی

محمدتقی

صفاریان

علیرضا

نادری

محمدمهدی

فرزانه

محمدمهدی

فدایی

سید ابوالفضل

قیاسی

کاظم

نوعدوست

محمدحسن

کیانی

مصطفی

اسماعیل زاده

حسن

جنتی فر

سجاد

نوری

محمد

اسلامی

علی

شیردل

محمد

بابازاده

محمدمعین

بذرافشان

محمدحسین

آخرین اخبار

نشست علمی شماره 10- ارائه و نقد مقاله

ارائه و نقد مقاله «بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیر مسلمان» ... ادامه مطلب ...

نشست علمی شماره 9- تغییر جنسیت از منظر روانشناسی

نشست علمی شماره 9 با موضوع
تغییر جنسیت از منظر روانشناسی ... ادامه مطلب ...

نشست مطالبه گری طلاب از نماینده مردم مشهد

پرسش و پاسخ طلاب با نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ... ادامه مطلب ...

نشست علمی شماره 8- بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

نشست علمی شماره 8
با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ... ادامه مطلب ...

بررسی فقهی استحباب تعدد زوجات

کرسی آزاد اندیشی استحباب یا عدم استحباب تعدد زوجات از منظر فقه ... ادامه مطلب ...

آخرین کتاب ها