مرکز فقهی مشهد
پذیرفته شدگان نهایی ورودی 98
مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی برگزار گردید و نتایج آن اعلام شد

باسمه تعالی

مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی سال 99-98 مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) مشهد مقدس برگزار گردید و نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد:


پذیرفته شدگان قطعی:

آقايان:
1- اسداللهی
2- بهنام بذر افشان
3- محمدحسین بذر افشان
4- پالیز
5- خنده ریش
6- ذبیحی
7- رادمرد
8- رضاپور
9- زرقانی
10- صبوریانی
11- فدایی
12- کاظمی
13- نیکخو
14- وطن خواه

پذیرفته شدگان مشروط:

آقايان:
1- مجتبوی
2- روشندل
3- شمعدانی
4- ابراهیم زاده

افراد ذخیره:

آقايان:
1- سیدمحسن حسینی
2- مهیمنی
3- جعفرزاده
4- صفاریان


آخرین اخبار

نشست علمی شماره 10- ارائه و نقد مقاله

ارائه و نقد مقاله «بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیر مسلمان» ... ادامه مطلب ...

نشست علمی شماره 9- تغییر جنسیت از منظر روانشناسی

نشست علمی شماره 9 با موضوع
تغییر جنسیت از منظر روانشناسی ... ادامه مطلب ...

نشست مطالبه گری طلاب از نماینده مردم مشهد

پرسش و پاسخ طلاب با نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ... ادامه مطلب ...

نشست علمی شماره 8- بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

نشست علمی شماره 8
با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ... ادامه مطلب ...

بررسی فقهی استحباب تعدد زوجات

کرسی آزاد اندیشی استحباب یا عدم استحباب تعدد زوجات از منظر فقه ... ادامه مطلب ...

آخرین کتاب ها